Läs mer om våra tjänster

Våra tjänster

KALKYL
- UNDVIK OVÄNTADE
KOSTNADER

I kalkylskedet hjälper vi dig med att gå igenom mängdförteckningar, räkna fram mängder och ta fram priser på mätningen i ett projekt. Att göra detta redan i kalkylskedet gör att du slipper oväntade kostnader under projektets gång.

Mängdreglering, volymberäkning och areamätning

För ett mer lönsamt projekt är det viktigt att till exempel veta hur stora volymer som ska schaktas och hur stora mängder material som behövs. Vi kan bistå med;

  • Mängdreglering (även mängdning och mängdberäkning)
  • Volymberäkning
  • Areamätning
  • Kartläggning av vad som finns under marken med hjälp av markradar/georadar

 

Vi följer AMA och MER.

 

Priser

Kontakta oss för mer information och priser. Och du, ovan punkter är bara ett urval av vad vi kan vara behjälpliga med så tveka inte att höra av dig om du behöver mäthjälp. Vi är ett kompetent team som arbetar med stora och mindre projekt, både mot privatpersoner och företag.

 

Vi utför all form av inmätning och utsättning i Örebro, Västerås, Eskilstuna, Skövde, Lidköping, Linköping, Norrköping samt resten av Örebro län, Mälardalen, Skaraborg och Östergötland. Vi är Carigon – din mätpartner. 

Projekt inom Kalkyl

Utvalda projekt

Carigon Örebro

SAMSALA etapp 2

Avslutat

Hallsberg
NCC
Carigon Örebro

HULINGE BRÄNSLEDEPÅ

Här eldas flera ton biobränsle varje år. Det upptäcktes dock för ett par år sedan att den gamla askan som…

Avslutat

Örebro
OBK
Carigon Örebro

PARKERINGSHUS, ÖREBRO UNIVERSITETSSJUKHUS

Örebros största parkeringshus som är placerat vid infarten till Universitetssjukhuset….

Avslutat

Örebro
NCC
Carigon Skaraborg

RÖDJAN ANSTALT

Pågående

Mariestad
NCC
Carigon Örebro

KRAFTLEDNING LINDBACKA-ÖSTANSJÖ

Svenska kraftnät har förstärkt transmissionsnätet med en luftledning som har byggts mellan station Lindbacka (väster om Örebro) till station Östansjö…

Avslutat

Örebro
NCC
Carigon Örebro

H-HUSET, ÖREBRO UNIVERSITETSSJUKHUS

H-huset är en ny vårdbyggnad vid Universitetssjukhuset i Örebro. Byggnaden är placerad framför det befintliga sjukhuset och är cirka 33 700…

Avslutat

Örebro
NCC

Läs mer om våra tjänster