Våra tjänster

PROJEKTERING
- VI MAXIMERAR
KUNDNYTTAN FÖR DIG

Det är viktigt att ha rätt underlag för projektering i ett projekt och vi bistår gärna med detta. Vad ska mätas in? Vilken mätmetod ska användas? Hur arbetar man med kodning och hur redovisar man en projekteringsinmätning? Vi gör vårt arbete utifrån dina önskemål men guidar dig givetvis med information om olika metoder, tillvägagångssätt och redovisningsalternativ om du vill. Vi kan hjälpa dig med svaren och vi kan således maximera kundnyttan i det vi levererar till dig.

Projekt inom Projektering

Utvalda projekt

Carigon Skaraborg

RÖDJAN ANSTALT

Pågående

Mariestad
NCC
Carigon Örebro

SAMSALA etapp 2

Avslutat

Hallsberg
NCC
Carigon Örebro

SETRA TRÄINDUSTRI SKINNSKATTEBERG

Pågående

Skinnskatteberg
Setra
Carigon Örebro

HULINGE BRÄNSLEDEPÅ

Här eldas flera ton biobränsle varje år. Det upptäcktes dock för ett par år sedan att den gamla askan som…

Pågående

Örebro
OBK