ett av våra projekt

PARKERINGSHUS, ÖREBRO UNIVERSITETSSJUKHUS

Start av projekt: 2017
Projekt färdigställt: 2019
Beställare: NCC

Örebros största parkeringshus som är placerat vid infarten till Universitetssjukhuset. Byggnaden består av 7 våningar ovan mark och 2 våningar under mark. Bygget vilar på 345 pålar som bär cirka 40 000 ton. Med mer än 800 parkeringsplatser i en byggnad på dryga 28 500 kvadratmeter löser man ett stort parkeringsbehov. I byggnaden finns därtill tre skyddsrum samt sjukhusets godsmottagning, var all logistik och hantering av gods till och från sjukhuset sker. Byggnadens glasfasad och estetiska dekorationer gör parkeringshuset till en mycket trivsam inkörsport till sjukhusområdet.

Läs mer om projektet på obksverige.se eller ncc.se.

 

PARKERINGSHUS, ÖREBRO UNIVERSITETSSJUKHUS

Örebros största parkeringshus som är placerat vid infarten till Universitetssjukhuset. Byggnaden består av 7 våningar ovan mark och 2 våningar under mark. Bygget vilar på 345 pålar som bär cirka 40 000 ton. Med mer än 800 parkeringsplatser i en byggnad på dryga 28 500 kvadratmeter löser man ett stort parkeringsbehov. I byggnaden finns därtill tre skyddsrum samt sjukhusets godsmottagning, var all logistik och hantering av gods till och från sjukhuset sker. Byggnadens glasfasad och estetiska dekorationer gör parkeringshuset till en mycket trivsam inkörsport till sjukhusområdet. Läs mer på obksverige.se eller ncc.se.