ett av våra projekt

SAMSALA etapp 2

Start av projekt: 2022
Projekt färdigställt: 2022
Beställare: NCC

Ett nytt bostadsområde i Hallsberg tog form med 32 tomter. Till tomterna skulle anslutningar dras och relationshandlingen innefattade såväl var dagvatten som gatubelysning skulle vara, samt kablar för tele och bredband.  En knapp kilometer med ledningar. För Carigons del började arbetet med att flyga drönare för att mäta in hela ytan för att sedan göra filer till grävmaskinisterna. Därefter påbörjades inmätning och utsättning på området.