ett av våra projekt

RÖDJAN ANSTALT

Start av projekt: 2021

Pågående projekt

Beställare: NCC

144 nya anstaltsplatser byggs på anstalten Rödjan i Mariestad. Platserna är fördelade i tre bostadshus. Husen byggs vid sidan av den befintliga anstalten, vilken är en öppen anstalt i säkerhetsklass 3. De nya platserna kommer dock att vara slutna platser i säkerhetsklass 2.  Bygget är en satsning av Kriminalvården för att möta behovet av fler platser. På plats byggs även en entrébyggnad, sysselsättningshus, teknikbyggnader och infrastruktur. De nya lokalerna förväntas få en lägre energiförbrukning och en bättre driftsekonomi.

Läs mer om projektet hos ncc.se.