ett av våra projekt

HULINGE BRÄNSLEDEPÅ

Start av projekt: 2022
Projekt färdigställt: 2023
Beställare: OBK

HULINGE BRÄNSLEDEPÅ

Här eldas flera ton biobränsle varje år. Det upptäcktes dock för ett par år sedan att den gamla askan som finns i marken har bildat ett lakvatten som läckte ut. Lösningen, som OBK och Eon arbetar på, är djupa diken, höjda dammar samt ett reningsverk, en ny cistern och en stor sedimenteringsficka.

Läs mer om projektet hos obksverige.se.

 

HULINGE BRÄNSLEDEPÅ

Här eldas flera ton biobränsle varje år. Det upptäcktes dock för ett par år sedan att den gamla askan som finns i marken har bildat ett lakvatten som läckte ut. Lösningen, som OBK och Eon arbetar på, är djupa diken, höjda dammar samt ett reningsverk, en ny cistern och en stor sedimenteringsficka.  Läs mer på obksverige.se.