ett av våra projekt

KRAFTLEDNING LINDBACKA-ÖSTANSJÖ

Start av projekt: 2019
Projekt färdigställt: 2021
Beställare: NCC

Svenska kraftnät har förstärkt transmissionsnätet med en luftledning som har byggts mellan station Lindbacka (väster om Örebro) till station Östansjö (utanför Hallsberg). Ledningen är cirka 27 kilometer lång med 94 stolpar. Stolparna är placerade med dryga 300 meters mellanrum på en höjd av 30 meter. Ledningen överför 400 kV växelström och har ersatt en 220 kV-ledning som gick på samma sträcka, med några få undantag. Den nya ledningen är tagen i drift under september 2022.

Läs mer på svk.se.

 

KRAFTLEDNING LINDBACKA-ÖSTANSJÖ

Svenska kraftnät har förstärkt transmissionsnätet med en luftledning som har byggts mellan station Lindbacka (väster om Örebro) till station Östansjö (utanför Hallsberg). Ledningen är cirka 27 kilometer lång med 94 stolpar. Stolparna är placerade med dryga 300 meters mellanrum på en höjd av 30 meter. Ledningen överför 400 kV växelström och har ersatt en 220 kV-ledning som gick på samma sträcka, med några få undantag. Den nya ledningen är tagen i drift under september 202 Läs mer på svk.se.