ett av våra projekt

SETRA TRÄINDUSTRI SKINNSKATTEBERG

Start av projekt: 2022

Pågående projekt

Beställare: Setra

Setra bygger en ny såglinje för klentimmer vid anläggningen i Skinnskatteberg. Träindustriföretagets investering i såglinjen ger möjlighet till en samlad, högeffektiv produktion i säker arbetsmiljö.  Tanken är att såglinjen ska möjliggöra en ökning av produktionen med 150 000 m3 sågad vara sett över några års tid.

Läs mer om projektet hos setragroup.com.