Läs mer om våra tjänster

Våra tjänster

Inmätning, utsättning och utstakning i Laxå kommun

Vi är Carigon – din mätpartner i Laxå kommun. Vi utför alla typer av mätuppdrag och mättjänster i Örebro län, Mälardalen, Skaraborg och Östergötland. Vi är ett kompetent team som arbetar med större och mindre projekt, både mot företag och privatpersoner.

Nedan kan du se ett urval av vad vi kan hjälpa dig med. Följ länkarna om du vill läsa mer om oss och våra tjänster.

Utstakning

När du ska lämna in en bygglovsansökan till kommunen behöver du ofta en situationsplan – vi hjälper dig med din husutsättning och allt du behöver inom mätning;

 • Finutstakning/finutsättning
 • Grovutstakning/grovutsättning
 • Lägeskontroll
 • Gränsvisning (även kallat gränsutvisning, gränspåvisning och gränsutstakning)

Kontroller

Det är viktigt att säkerställa att höjd och läge på ett bygge hamnar rätt. Det är likväl viktigt att kontrollmäta eventuella rörelser och sättningar i jorden. Vi kan bland annat hjälpa dig med;

 • Lägeskontroll
 • Höjdkontroll
 • Sättningsmätning och kontrollmätning (vid exempelvis sprängning och pålning)

Scanning- och drönarmätning

Vi har flera drönare och utbildade fjärrpiloter och kan med hjälp av drönarflygning och scanning bland annat ta fram;

 • Ortofoto
 • Karta / kartor / kartframställning
 • Drönarfoto
 • Drönarfilm
 • 3D-punktmoln
 • 3D-modeller
 • Höjdsättningar
 • Volymanalyser
 • Fotogrammetri
 • Volymberäkning

Mängdreglering, volymberäkning och areamätning

För ett mer lönsamt projekt är det viktigt att till exempel veta hur stora volymer som ska schaktas och hur stora mängder material som behövs. Vi kan bistå med;

 • Mängdreglering (även mängdning och mängdberäkning)
 • Volymberäkning
 • Areamätning
 • Kartläggning av vad som finns under marken med hjälp av markradar/georadar


Vi följer AMA och MER.

Geodetisk mätning – stommätning och detaljmätning

Geodetisk mätning handlar om att mäta in eller sätta ut punkter på marken med hög noggrannhet.

Vi kan ta fram;

 • Planmätning
 • Höjdmätning
 • Stomnät
 • Byggnät

 

Vi kan även göra en;

 • Avvägning
 • Inmätning med totalstation
 • Inmätning med GPS
 • Terrängmodell

Projekterings- och relationsunderlag

Inför ett byggprojekt kan vi hjälpa dig med projektering, det vill säga att ta fram ritningar och handlingar, ett så kallat projekteringsunderlag. Efter ett byggprojekt kan vi ta fram en relationshandling på hur bygget blev och eventuella förändringar från till exempel bygglovshandling, bygghandling och konstruktionshandling. Vi hjälper dig med;

 • Granskning av underlag
 • Projekteringsinmätning
 • Projekteringsunderlag
 • Relationsinmätning
 • Relationshandling och relationsunderlag

 

Priser

Kontakta oss för mer information och priser. Och du, ovan punkter är ett urval av vad vi kan vara behjälpliga med så tveka inte att höra av dig om du behöver mäthjälp.

 

Utvalda uppdrag

Är du intresserad av vad vi nu arbetar med, och tidigare har arbetat med, för projekt? Läs mer om våra utvalda uppdrag.

Projekt inom Laxå

Utvalda projekt

No results found.

Läs mer om våra tjänster