ett av våra projekt

WESTERLUNDSKA GYMNASIET

Start av projekt: 2021
Projekt färdigställt: 2023
Beställare: PEAB

Enköpings kommun är beställare av en ny gymnasieskola i Enköping – Westerlundska Gymnasiet. Skolan är avsedd för 1600 elever och 200 lärare och annan personal. Peab är totalentreprenör och vår beställare. Bygget upprättas i tre byggnader, i tre plan. Fokus för bygget är på klimat och hållbarhet och materialvalen präglas av naturliga och robusta material, så som tegelfasad och en stomme i trä som dessutom kommer att lyftas fram invändigt. Målet är att skolan ska stå färdig 2024.

Läs mer om projektet hos peab.se.