ett av våra projekt

Västerås Sjukhus

Start av projekt: 2023

Pågående projekt

Beställare: NCC

Ett nytt akutsjukhus uppförs i Västerås. Syftet är att möta framtidens vårdbehov i Västmanland. Bygget omfattar cirka 75 000 kvadratmeter och kommer byggas på Västerås sjukhusområde. Akutmottagning, operation, röntgen, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar planeras förläggas i de nya vårdbyggnaderna. Byggnationen inleds 2023 och akutsjukhuset väntas stå färdigt under 2028. Därefter ska regionen planera, förbereda och flytta in i lokalerna. Målet är att ta emot första patienten 2030.

 

Läs mer om projektet hos NCC här och här.