ett av våra projekt

SPENATEN 4

Start av projekt: 2018
Projekt färdigställt: 2018
Beställare: White arkitekter

Renovering av 14 lägenheter och två lokaler. Här har vi scannat alla lägenheter invändigt för att ta fram underlag till projektören.