ett av våra projekt

SJUKHUSET 1

Start av projekt: 2017
Projekt färdigställt: 2020
Beställare: OBK

SJUKHUSET 1

Sjukhuset 1 är ett vård- och omsorgsboende med tre hus och totalt 98 lägenheter i Askersund. Bygget omfattar cirka 8 200 kvadratmeter. Platschef Richard Ahlin från OBK säger att det har varit ett intressant jobb att arbeta med som blivit ett väldigt fint projekt. Till skillnad från ett vanligt lägenhetshus har det varit flera specialanpassningar i detta bygge, men även många unika detaljer.

Läs mer om projektet hos obksverige.se.

SJUKHUSET 1

Sjukhuset 1 är ett vård- och omsorgsboende med tre hus och totalt 98 lägenheter i Askersund. Bygget omfattar cirka 8 200 kvadratmeter. Platschef Richard Ahlin från OBK säger att det har varit ett intressant jobb att arbeta med som blivit ett väldigt fint projekt. Till skillnad från ett vanligt lägenhetshus har det varit flera specialanpassningar i detta bygge, men även många unika detaljer. Läs mer på obksverige.se.