ett av våra projekt

Räppe Fd. Impregneringsplats

Start av projekt: 2023

Pågående projekt

Beställare: Svevia

Räppe Fd. Impregneringsplats

En före detta impregneringsplats där marken ska saneras. Vi utför löpande sättningskontroller på intilliggande anläggningar under grundvattensänkning och schaktning.