ett av våra projekt

LÖNNEN 12

Start av projekt: 2023

Pågående projekt

Beställare: Markstruktur

Blivande flerbostadshus där vi gör utsättning av grunder, EL och VA samt höjd- och lägeskontroller av grunden.