ett av våra projekt

KV FÖRSEGLET

Start av projekt: 2021
Projekt färdigställt: 2023
Beställare: PEAB

På Öster Mälarstrand i Västerås byggs 183 hyreslägenheter. I sex huskroppar kommer lägenheterna delas upp och i källaren kommer förråd, cykelhus, gemensamhetslokaler och installationsutrymmen finnas. På vinden byggs förråd och fläktrum. Lägenheterna kommer bestå av 1–4 rum på ytor mellan 27–92 kvadratmeter. Intill upprättas dessutom ett parkeringshus med 385 parkeringsplatser fördelade på två plan. Byggnaderna byggs utifrån Miljöbyggnad Silver, varpå fokus är på miljö och hållbarhet.

Läs mer om projektet hos peab.se.