ett av våra projekt

IT-HUSET, ÖREBRO UNIVERSITETSJUKHUS

Start av projekt: 2020
Projekt färdigställt: 2022
Beställare: NCC

Nybyggnation av kontorshus för IT-verksamheten i Örebro. Byggnaden är uppförd vid Universitetssjukhuset i Örebro och är cirka 5 500 kvadratmeter stor. Huset består av två sektioner om två till tre plan och en vindsvåning. Det finns en källarvåning till en del av byggnaden. Kontorslokalerna är avsedda för att samla länets IT-verksamheter och i byggnaden finns även datahall, lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen. Ambitionen har varit att uppnå Miljöbyggnad Guld, vilket innebär höga krav på låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval.

Läs mer om projektet hos ncc.se.