ett av våra projekt

GRÖNSAKSLANDET 1

Start av projekt: 2023
Projekt färdigställt: 2023
Beställare: Markstruktur

Blivande flerbostadshus där vi gör höjd- och lägeskontroller av grunden, tar fram maskinstyrningsfiler, ytskiktsmodeller och förser maskinisten med EL- och VA-data. Vi gör utsättning av invändig och utvändig EL och VA samt sätter ut grunder.