Läs mer om våra tjänster

Våra tjänster

Utstakning
- grovutsättning, finutsättning,
gränspåvisning
och mycket mer!

Bygglovsansökan till kommunen

När du ska lämna in en bygglovsansökan till kommunen behöver du ofta en situationsplan som inritat visar var det planerade bygget ska uppföras och det behöver i många fall även göras en utstakning som på marken visar var det tilltänkta bygget kommer att hamna. Utstakning ska vanligen göras när du har fått ditt startbesked från kommunen. Dessa tjänster ska utföras av sakkunnig med mättekniska kunskaper – vi hjälper dig med din husutsättning och allt du behöver inom mätning!

Viktigt att tänka på vid nybyggnation, tillbyggnader och andra anläggningar

När du ska bygga något är det inte bara estetiskt utan dessutom viktigt att bygget hamnar på rätt plats. Du kanske vill ha altanen i symmetrisk vinkel mot huset, poolen på en precis plats i trädgården eller garaget i perfekt vinkel mot villan.

Det är viktigt att byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar byggs på precis rätt plats utifrån det bygglov du har fått. Om placering eller höjdläge blir fel kan det innebära stora kostnader för att åtgärda.

 

Urval av
våra tjänster

Grovutsättning / grovutstakning

Grovutsättning eller grovutstakning gör vi för att visualisera läget på ditt tilltänkta bygge. Detta gör vi vanligtvis innan eventuell sprängning, schaktning och fyllning sker.

Finutsättning / finutstakning

Vid finutsättning eller finustakning märker vi ut hörn och eventuell tilltänkt höjd på ditt planerade bygge. Detta görs vanligtvis innan själva byggnadsarbetet påbörjas.

Lägeskontroll

Under projekts gång eller när projektet är färdigställt kan vi göra en eller flera lägeskontroller för att se så plan och höjd på ditt bygge blev rätt i förhållande till bygglovet.

Scanning

Vi kan exempelvis använda oss av 3D-scanning/laserscanning för att scanna av befintlig byggnad när du ska göra en tillbyggnad. Vi kan på så vis få fram ett väldigt detaljrikt underlag till ritningar och handlingar.

Projektering

Vi hjälper dig med projektering om exempelvis trädgården ska finplaneras. Vi kan bland annat ta fram projekteringsunderlag och relationshandlingar.

Gränsutvisning

Vi kan göra en gränsutvisning för att till exempel visa var tomtgränsen går, förtydliga var gränsen går när du ska uppföra en ny byggnad eller ett staket. Detta är även kallat gränsvisning, gränspåvisning och gränsutstakning.

Drönarmätning

Med hjälp av drönarmätning kan vi ta fram drönarfoto och drönarfilm. Det kan exempelvis göras på större marker för att ta fram markhöjder.

Filer till grävmaskiner

Vi kan hjälpa till att förse grävmaskiner med de filer de behöver för att komma i gång ute på bygget, läs mer under maskinstyrning.

 

 

Priser

Kontakta oss för mer information och priser. Och du, ovan punkter är bara ett urval av vad vi kan vara behjälpliga med så tveka inte att höra av dig om du behöver mäthjälp. Vi är ett kompetent team som arbetar med stora och mindre projekt, både mot privatpersoner och företag.

 

Vi utför all form av inmätning och utsättning i Örebro, Västerås, Eskilstuna, Skövde, Lidköping, Linköping, Norrköping samt resten av Örebro län, Mälardalen, Skaraborg och Östergötland. Vi är Carigon – din mätpartner. 

Projekt inom Utstakning

Utvalda projekt

No results found.

Läs mer om våra tjänster