TinySurveyor - nu är
utsättningsroboten vår!

Nu är den vår – roboten TinySurveyor!

Ett perfekt hjälpmedel vid till exempel utsättning av beläggningskanter, utsättning av linjemarkering på vägar och parkeringsplatser samt vid utsättning av pålar vid grundläggning.

Fördelar med TinySurveyor

Med TinySurveyor får vi;

  • Ett ännu bättre och rakare resultat.
  • Ett snabbare resultat.
  • Ett redskap som ökar säkerheten för oss när vi är ute i trafikmiljö.

 

Nu kör vi!

Nyheter inom samma bolag

Läs också om det här

2023-08-21

Vi har TRV-behörighet klass 1 och erbjuder tjänster i projekt mot Trafikverket

2023-08-18

Carigon med hjärtat – nu skänker vi en gåva till Lekterapin på USÖ