Spännande projekt med Markstruktur: ”Samarbetet fungerar jättebra”

Carigon Skaraborg och Markstruktur samarbetar just nu på flera projekt tillsammans. Bland annat med markarbetet för ett flerbostadshus i Mariestad – men också på projekt i Skövde och Skara. Med tät dialog och snabba lösningar fungerar samarbetet mellan företagen bra.

På beställning av Arkadia bostad bygger Markstruktur och Carigon tillsammans två flerbostadshus i Mariestad. De har samarbetat på projektet sedan april, där Markstruktur står för markarbetet i bygget och Carigon hjälper till med mätningen.

Under Carigons tid på bygget har de hjälpt till med utsättningar, höjdmätningar och redovisning av protokoll. Samarbetet mellan företagen har fungerat jättebra för båda parter. Nu är grunden snart redo för montage av modulhusen.

 

”Att få det inom toleransen på två millimeter är en jättebedrift”

Projektet har ett snävt toleranskrav på två millimeter som måste mötas för att modulerna ska kunna monteras korrekt. Med en grund som står på grus har det krävts stor noggrannhet för att få till detta – speciellt eftersom elementen som utgör grunden har en högre tolerans.

– Det har varit ett utmanande projekt. Vi har fått montera, riva, slipa och spackla tills det blivit godkänt inom toleranskraven, berättar Kenneth Nylander, VD på Markstruktur.

– Det har varit väldigt intressant att se hur man kan lösa den snäva toleransen som finns. Att få det inom toleransen på två millimeter är en jättebedrift, så vi får vara väldigt lösningsorienterade, berättar Pontus Hermansson från Carigon.

Trots att det funnits utmaningar har samarbetet fungerat bra och snart går projektet i mål med allt inom toleranserna – det återstår bara några få justeringar.

– Samarbetet med Carigon har fungerat jättebra, berättar Kenneth. De kommer redan dagen efter om det uppstår problem.

 

Samarbete på två andra projekt i Skara och Skövde

Carigon Skaraborg och Markstruktur samarbetar även på andra projekt som fortlöper samtidigt som detta – i Skara och Skövde. Där är Carigon Skaraborg med redan från projektens start.

– Det känns bra att vara med redan från start eftersom man får en värdefull helhetsöverblick. Och vi har bra kommunikation med arbetsledarna på plats, berättar Christoffer på Carigon.

– Det märks verkligen av att det finns seriös planering från Markstrukturs sida för de moment som kräver mätning. Det funkar väldigt bra att arbeta tillsammans, fyller Pontus i.

Nyheter inom samma bolag

Läs också om det här

2024-02-20

Projekt tillsammans med NCC: Borgunda Vattenverk bygger tillbyggnad för att öka och bibehålla kvalitén på råvattnet

2023-11-16

Carigon med hjärtat – vi blir Guldsponsorer till IF Tymer 2024