Kulturkvarteret i Örebro

Sedan starten i maj 2018 har Carigon varit involverade i det stora projektet Kulturkvarteret i centrala Örebro. Mätningsarbetet har både varit utmanande och väldigt roligt, berättar Johan Åberg från Carigon.

Kulturkvarteret är det massiva projekt som pågår nedanför Stortorget, precis bredvid Konserthuset i centrala Örebro. Bygget ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas. Information hämtad från Örebro Kommuns hemsida. Läs mer här.

Johan Åberg från Carigon har varit involverad i projektet sedan ledningsflytten i början av maj förra året. För Carigon är det ett komplicerat prestigeprojekt, vilket Johan tycker varit roligt att fått vara delaktig i.

– Allting har fungerat jättebra här. Det är mycket jobb, så vi har nästan fått jobba mer än heltid vissa gånger. Men det känns bara positivt. Det visar på att vi är yrkeskunniga nog att utföra arbetet ordentligt och enligt tidsplan, menar Johan.

 

Beställare av projektet är Örebroporten Fastigheter AB

Örebroporten Fastigheter AB kommer äga och förvalta den färdiga byggnaden med Örebro Kommun som hyresgäst. NCC är totalentreprenörer för projektet och de i sin tur har anlitat UPB för att utföra stommen och LWAB för att utföra fasadarbeten. Alla dessa tre har haft Carigon som sin mätpartner i projektet.

– Det finns en stor vinning i att ha ett och samma företag som sköter om mätningen genom ett helt projekt. Det handlar dels om optimeringen av tiden vilket blir mycket bättre om det är 1 mätare som sköter om mätningen för olika yrkesgruppen och på så vis bidrar till en bättre ekonomi i projektet. Den andra och kanske största fördelen handlar om förståelsen av projektet. Om något exempelvis skulle ha beslutats om att ändras eller utföras på annorlunda sett så har den mätaren som varit med i de arbetsmomenten vetskap om detta och kan på så sätt underlätta flödet istället för att arbetet ska stanna upp och utredas innan det kan fortsätta, förklarar Johan.

 

Viktigt med god kommunikation

Så, vad händer idag?

– Idag är Mohammed här för att stötta mig i arbetet som ska bli klart innan de kommande semesterveckorna. Vi håller på att förbereda så att LW kan fortsätta att jobba med fasaden under semestern och just nu håller vi på med att märka ut var alla fästen till glasfasaden ska sitta berättar Johan. Något som innefattar en väldigt noggrann precision på millimeternivå, tillägger kollegan Mohammed. Det är väldigt strikt när man arbetar med en glasfasad, då det krävs att glaspartierna sitter på exakt rätt ställe för att nästa parti ska kunna få plats. Vi ska sätta ut över 4000 fästen för dessa glasväggar och sedan göra efterkontroller när de väl sitter på plats.

 

Bra samarbete med NCC

Minna Bäckström jobbar som arbetsledare åt NCC på projektet. Hon har under arbetets gång haft en daglig kontakt med Johan och tycker samarbetet sinsemellan har skötts under goda förhållanden.

– Det har gått riktigt bra att arbeta tillsammans med Johan och Carigon. De har alltid funnits på plats, vilket underlättat för detta stora projekt som kräver en hel del kommunikation för att allt ska kunna rulla i rätt riktning. Så det har verkligen uppskattats från vår sida. De har skött sig jättebra och arbetet har utförts på ett smidigt sätt. Yrkesarbetarna i bygget är också toppennöjda, förklarar Minna.

Johan instämmer med Minnas ord kring hur viktig en god kommunikation är när det finns många parter som ska samarbeta tillsammans. Han är dessutom tydlig med att poängtera uppskattningen till att få vara med i ett sådant stort projekt för Örebro stad. Carigon har utfört arbeten i byggnadens alla delar, vilket gjort att de fått utöva en mängd olika mätningstekniker i detta projekt. Vi ser, precis som Johan, mycket fram emot att få se slutresultatet av det nya Kulturkvarteret under 2021.

Nyheter inom samma bolag

Läs också om det här

2024-04-24

Vi söker mättekniker till Örebro med omnejd

2024-03-01

Carigon med hjärtat – fortsatt sponsor till Falu IF